ห้องพัก

ห้อง รายวัน

ราคา 800 บาท/วัน

ราคา 600 – 800 บาท/ วัน

ห้อง รายเดือน

ราคา 4000 บาท / เดือน